Leverandørsøk

RWE har opprettet denne søkbare databasen for å gjøre det mulig for selskaper på jakt etter bestemte varer eller tjenester å ha enkel tilgang til registrerte virksomheter.

Alle leverandører som har registrert seg i leverandørportalen vil stå oppført i denne databasen. For å finne et selskap, kan du søke på navn, prosjekt(er) eller spesifikke varer eller tjenester.

REGISTRERING

RWE tilbyr en rekke muligheter for leverandører i hele forsyningskjeden og gjennom hele livssyklusen til våre havvindprosjekter. Følg denne lenken for å registrere selskapet i vår Interessentportal for havvindleverandører.

Loading...